Spelmissbruk

Något som tyvärr inte tas upp tillräckligt ofta är spelmissbruk, fler och fler i Sverige blir spelberoende och denna baksida av spelsajternas framgångar måste också belysas. Det ska vara roligt att spela, inte något som framkallar ångest eller tar över ens liv.

Ett stort problem är att spelmissbruk länge inte togs på allvar, det har alltid funnits men det var inte förrän 1980 som det kom en erkänd diagnos inom psykiatrin i Sverige. Sedan har det även efter det tagit lång tid för att komma dit vi är idag då det finns specialutformade terapier och boende för spelmissbrukare. Tidigare blev man ihopklumpad med allsköns missbrukare vilket i sin tur ledde till att det var mycket svårt att verkligen få rätt hjälp. Nu finns det flera organisationer som jobbar hårt på att spelmissbrukare ska få en vård anpassad för dem och ingen annan så att dem kan komma tillbaka till ett normalt liv. Något som är viktigt att tänka på är att ett missbruk är en psykisk sjukdom, oavsett vilket missbruk det handlar om och man behöver hjälp för att komma ur det.

Att definiera

För att känna igen ett missbruk är det viktigt att vi lär oss att definiera vad som är ett missbruk, när sker övergången från att vara ett brukande till ett missbrukande egentligen?

Ett exempel på ett väldigt känt och erkänt missbruk som kan liknas vid spelmissbruk är substansberoende. När någon är substansberoende av tillexempel droger så blir drogen det viktigaste av allt i livet. Personen upplever att det inte finns något pris som är för högt för att betala för att få tag i drogen. Personen tappar kontrollen över sitt beteende och tappar sociala kontakter samtidigt som han eller hon blir bankrutt på grund av drogerna men ändå väljer att fortsätta. Detta är ett exempel på ett väldefinierat beroende och missbruk, och på många plan upplever en spelmissbrukare samma saker när han eller hon fastnat i sitt spelande.

En spelmissbrukare kan få samma abstinenssymptom som en substansmissbrukare, irritation och rastlöshet etc. Idag kan du som är spelmissbrukare få hjälp av specialister som har en inriktning på just spelmissbruk.

Stödlinjen

Stödlinjen består av fem stycken rådgivare som tar emot frågor och funderingar via telefon och e-post. Alla deras rådgivare som bemannar Stödlinjen har en gedigen erfarenhet av att jobba med frågor som rör spelmissbruk och spelberoende. Här kan du verkligen få hjälp i stunden och du blir alltid bemött med lyhördhet och respekt. Stödlinjen är till för både dig som själv spelar och för dig som är anhörig till någon med spelberoende. Du är alltid anonym när du ringer.

Denna nationella stödlinje för spelare och deras anhöriga drivs av Forum, Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid centrum för psykiatriforskning och Karolinska institutet , på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.